School of Physics - Universiti Sains Malaysia

Lawatan Belajar Program Teknik Geofizika Universitas Syiah Kuala ke Universiti Sains Malaysia

20-24 Mei 2024 - Lawatan rasmi seramai 10 orang pelajar antarabangsa daripada program teknik geofisika, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Indonesia telah dilakukan pada 20-24 Mei 2024. Rombongan ini turut diketuai oleh para pensyarah USK yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Syukri, Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, Ir. Zul Fadli dan Ir. Muzakir. Pada akhir sesi, pembentangan khas oleh Prof. Dr. Muksin berkenaan kajian seismologi turut dijalankan bersama para pelajar USK dan USM di makmal geofizik.

Pic 02

Pic 01

Pic 03

Pic 04

Pic 05

 

The Dean, School of Physics,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang, Malaysia

Tel : 604 653 3200  |  Fax: 604 657 9150  |   Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |