School of Physics - Universiti Sains Malaysia

Majlis Sirih Pulang ke Gagang SoPhysics USM 50 Tahun

21 September 2019 - Dewan Pelinggam Cahaya, Pusat Pengajian Seni, USM. 

Kelab Kebajikan, Sukan dan Rekreasi Fizik (KESUREF), dan Pusat Pengajian Sains Fizik (PPSF), Universiti Sains Malaysia (USM) telah mengadakan Majlis Sirih Pulang ke Gagang SoPhysics USM 50 Tahun. Program ini dijalankan bersempena tahun kelahiran USM yang ke-50 yang bertujuan untuk mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat USM dalam kalangan staf dan bekas staf yang pernah berkhidmat di Pusat Pengajian Sains Fizik USM.

[widgetkit id=131]

The Dean, School of Physics,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM,
Penang, Malaysia

Tel : 604 653 3200  |  Fax: 604 657 9150  |   Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |